Koncert chóralny w ramach „Musica in Urbe”

W dniach 18-19.06 w Bydgoszczy miał miejsce IV Ogólnopolski Konkurs i Festiwal Chóralny „Musica in Urbe” (Muzyka w mieście) organizowany przez Stowarzyszenie „Chór Kameralny Akolada”.

W ramach tego wydarzenia, w sobotę 18.06. w naszym kościele odbył się Koncert Festiwalowy, podczas którego wystąpiły trzy zespoły:

· Chór Chłopięcy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, dyr. Małgorzata Podzielny
https://musicainurbe.pl/chor-chlopiecy-nfm

· Towarzystwo Śpiewacze Chór Męski Kompanii Druha Stuligrosza, dyr. Andrzej Niedziałkowski
https://musicainurbe.pl/towarzystwo-spiewacze-chor-meski…

· Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego, dyr. Aneta Majda
https://musicainurbe.pl/akademicki-chor-uniwersytetu…

Fotorelacja (Sławomir Kołtuński): Facebook

34. Diecezjalny Zjazd Chórów

W dniach 28 – 29 maja 2022 r. chórzyści Diecezji Pomorsko–Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego spotkali się po raz 34. na zjeździe chórów. Tym razem gospodarzem dorocznego festiwalu pieśni ewangelickiej była parafia we Włocławku.

Zanim dane nam było skorzystać z przebogatej oferty stołu przygotowanego przez organizatorów w przyparafialnym ogrodzie, połączone chóry odbyły próbę pieśni przygotowanej jako punkt kulminacyjny zjazdu.

Przegląd chórów rozpoczął się bezpośrednio po niedzielnym nabożeństwie, w czasie którego kazanie wygłosił Biskup Diecezji prof. Marcin Hintz.

Chóry zaprezentowały tradycyjnie po trzy pieśni. Zespołem, któremu – w drodze losowania – przypadło rozpoczęcie święta pieśni, był chór parafii sopockiej pod kier. Stanisława Ładziaka. Następnie wysłuchaliśmy najliczniejszego w diecezji chóru ekumenicznego z Piły pod kier. Natalii Karolak. Potem głos zabrał nasz bydgoski chór pod kier. dr Jakuba Kwintala, wykonując modlitwę Ojcze z niebios (S. Moniuszki), psalm Błogosławiony człowiek (W. z Szamotuł) i kanon Alleluja. W dalszej kolejności wysłuchaliśmy chóru parafii ewangelickiej w Poznaniu pod kier. Małgorzaty Raszyk–Kopczyńskiej, po którym wystąpił chór parafii ewangelickiej w Toruniu pod kier. Joanny Tomczak. Jako ostatni zaprezentowali się gospodarze, chór parafii rypińskiej pod kier. Elżbiety Neumann–Majewskiej.

Tradycyjnie na zakończenie wystąpiły wszystkie uczestniczące w zjeździe chóry, które pod dyr. Natalii Karolak wykonały pieśń Edwina Hawkinsa Oh, happy day. Taki występ zawsze robi wrażenie na słuchaczach. My chórzyści również mocno przeżywamy wspólny śpiew. Myślę, że i Bogu wykonanie pieśni mogło się podobać. W końcu wspólne śpiewanie na Bożą chwałę jest źródłem naszej radości i źródłem błogosławieństwa dla tych, którzy otwierają się na Boże Słowo. Śpiew jest dla nas zawsze zwiastowaniem ewangelii o Panu Jezusie.

Zjazd dobiegł końca. Zanim uczestnicy udali się do swoich miast, gospodarze po raz kolejny stanęli na wysokości zadania, racząc nas obfitym obiadem i pysznymi, własnego wyrobu, ciastami.

Artur Fabiański

Fotorelacja Sławomira Kołtuńskiego:

Relacja ze zjazdu również na stronie internetowej diecezji: tutaj.

Z kart historii – cz. 2

Prezentujemy dziś kolejną porcję historii i kilka najstarszych zdjęć z życia naszej parafii z przełomu lat 20. i 30. XX w.

Mimo początkowych trudności organizacyjnych młoda parafia stopniowo rozwijała swoje życie kościelne. W 1926 r. zbór zakupił dom parafialny przy ul. Libelta, co pozwoliło rozszerzyć działalność parafii. Jeszcze w tym samym roku zawiązało się Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, a w roku następnym Towarzystwo Ewangelickie i Koło Pań. W parafii było stosunkowo dużo dzieci i młodzieży. W tym czasie zaczęła działać szkółka niedzielna, odbywały się też Godziny biblijne. Pod koniec lat 20. istniało nawet przedszkole parafialne, które było otwarte dla dzieci różnych wyznań. Organizowano też wycieczki i spotkania integracyjne.

Ważną częścią działalności parafii był nacisk na krzewienie patriotyzmu. Organizowano okolicznościowe akademie, jak np. w 1930 r. obchody setnej rocznicy powstania listopadowego z udziałem gen. Wiktora Thommé czy w roku następnym, z udziałem przedstawicieli władz, nabożeństwo z okazji imienin marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tak więc mimo, iż w dalszym ciągu nabożeństwa odbywały się w kościele staroluterskim, parafia stopniowo rozrastała się i poszerzała swoją działalność.

Z kart historii – cz. 1

Początki Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy

20 stycznia 1920 r. Bydgoszcz, po prawie 150 latach zaboru pruskiego, stała się częścią niepodległej Polski. Od 1920 r. do miasta napływali Polacy z różnych stron kraju. Byli wśród nich urzędnicy i wojskowi z byłej Kongresówki i Śląska Cieszyńskiego – wielu z nich wyznania ewangelicko-augsburskiego.

Już w 1921 r. polscy ewangelicy, których liczbę szacuje się na ok. 580 osób, podjęli działania zmierzające do powołania w naszym mieście Towarzystwa Polaków-Ewangelików i zorganizowania nabożeństw w języku polskim przynajmniej raz w miesiącu. Staraniom utworzenia zboru ewangelickiego w Bydgoszczy patronował wojskowy kapelan Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII i zarazem proboszcz ewangelicki nowoutworzonej parafii w Poznaniu ks. Józef Mamica.

W rezultacie 20 lutego 1922 r. powołano Polski Zbór Ewangelicki w Bydgoszczy. Administratorem został ks. J. Mamica, a przewodniczącym pierwszego kolegium kościelnego został kupiec Stanisław Miller. Początki do łatwych nie należały, ponieważ parafia nie posiadała swojego kościoła. Dzięki przychylności gminy staroluterańskiej nabożeństwa odbywały się w kościele przy ul. Poznańskiej 25. Lekcje religii początkowo prowadzono w sali Męskiej Szkoły Wydziałowej przy ul. Konarskiego, później w sali Społeczności Chrześcijańskiej przy ul. Marcinkowskiego, a także w auli gimnazjum klasycznego przy pl. Wolności.

Pierwsze w Bydgoszczy nabożeństwo ewangelicko-augsburskie odprawione zostało sto lat temu – 26 marca 1922 r. – przez ks. Józefa Mamicę.

Koncert muzyki kameralnej

W imieniu organizatora, Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, zapraszamy na koncert muzyki kameralnej.

Kościół Zbawiciela (pl. Zbawiciela/ul. Warszawska)

2 kwietnia 2022, SOBOTA, godz. 18.

wstęp wolny

Wprowadzenie Rady Parafialnej oraz inauguracja obchodów 100-lecia parafii

„Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie” (II Kor 2, 14)


27 marca 2022 r. to wyjątkowy dzień w życiu naszej parafii. Tego dnia odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne z okazji 100-lecia istnienia parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy oraz wprowadzenia w urząd nowej rady parafialnej.
Po uroczystym wejściu rady parafialnej i duchownych oraz odśpiewaniu hymnu naszego kościoła proboszcz naszej parafii ks. Marek Loskot serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych, w tym biskupa naszej diecezji ks. prof. Marcina Hintza oraz ks. Krzysztofa Panasiuka, diecezjalnego referenta ds. ekumenizmu Diecezji Bydgoskiej Kościoła Rzymskokatolickiego.
W dalszej części uroczystości nastąpił niezwykły moment odsłonięcia pamiątkowej tablicy z okazji Jubileuszu, po czym odczytano nazwiska wszystkich duszpasterzy związanych z naszą parafią. W modlitwie dziękowaliśmy Bogu za ich pracę i zaangażowanie w budowaniu naszej Wspólnoty.
Kolejna część nabożeństwa to wprowadzenie w urząd rady parafialnej. Ks. biskup Marcin Hintz podkreślił główne zadania radnych, czyli szeroko pojętą troskę o życie parafialne oraz wspieranie duszpasterza w modlitwie i współdziałaniu na rzecz parafii.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. biskup Marcin Hintz, a podniosły charakter nabożeństwa podkreśliły pieśni Bydgoskiego Chóru Ewangelickiego „Pro Domini” prowadzonego przez kantora Jakuba Kwintala. Po uroczystości ks. Marek zaprosił wszystkich parafian do wspólnego zdjęcia i do Luterańskiego Centrum Parafialnego na poczęstunek. Ten wspólnie spędzony czas był okazją do podzielenia się wrażeniami i wciąż żywymi wspomnieniami.

tekst: M. Jachimowska
zdjęcia: S. Kołtuński