Ks. Jerzy Samiec Biskupem Kościoła

W sobotę, 17 października 2009 r. podczas obrad szóstej sesji XII Synodu Kościoła przeprowadzono wybory nowego Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Po powołaniu przewodniczącego, sekretarzy i komisji skrutacyjnej zebrania wyborczego zaśpiewano pieśń-modlitwę do Ducha Świętego Veni Creator Spiritus i przystąpiono do głosowania. Głosowano w sposób tajny, oddając głos na jednego z trzech kandydatów zgłoszonych przez konferencję księży, ponieważ członkowie Synodu nie skorzystali z prawa zgłoszenia dodatkowych kandydatów. 
Po oddaniu kart wyborczych przez głosujących i podliczeniu głosów ogłoszono wyniki.
Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
– ks. dr Adrian Korczago – 18 głosów
– ks. prezes Jerzy Samiec – 38 głosów
– ks. dr Marek J. Uglorz – 7 głosów
Zgodnie z prawem Biskupem Kościoła został wybrany ten kandydat, który otrzymał bezwzględną ilość głosów. Przedwodniczący zebrania ks. radca Grzegorz Giemza ogłosił, że Biskupem Kościoła został wybrany ks. Jerzy Samiec.
Jerzy SAMIEC urodził się dnia 27 marca 1963 roku w Cieszynie jako jedyny syn Oskara Samca i jego małżonki Lidii z domu Fryda, zamieszkałych w Puńcowie koło Cieszyna. W dniu 15 kwietnia 1963 r. został ochrzczony w ewangelickim kościele Jezusowym w Cieszynie przez ks. Jana Melcera. Na lekcje religii uczęszczał do kaplicy w Puńcowie koło Cieszyna, które prowadzili wówczas ks. Jan Melcer (1970-1973) i ks. Jan Gross (1973-1978). Dnia 7 maja 1977 r. został konfirmowany przez ks. Jana Grossa w kościele Jezusowym w Cieszynie.
Po zdaniu matury w 1983 r. w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Cieszynie zgłosił się na studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1988 roku obronił pracę magisterską na temat: „Rola grupy w pracy parafialnej” i zakończył studia teologiczne. Następnie zdał przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną w dniu 17 stycznia 1989 r. pierwszy egzamin kościelny „pro venia concionandi”, upoważniający do ordynacji. W dniu 22 stycznia 1989 r. w kościele Pokoju w Zabrzu został ordynowany przez ks. biskupa Janusza Narzyńskiego w asyście cieszyńskich proboszczów: ks. Jana Melcera i ks. Emila Gajdacza i rozpoczął pracę jako wikariusz w parafiach w Zabrzu i w Gliwicach. W dniu 1 września 1990 r. zawarł w kościele Jezusowym w Cieszynie związek małżeński z Beatą Michałek.
W okresie od 1 lutego 1992 r. do 11 listopada 1994 r. pełnił obowiązki proboszcza administratora parafii w Gliwicach, gdzie w dniu 11 listopada 1994 r. po wygraniu wyborów został wprowadzony w urząd proboszcza.
W okresie od 1994 do końca roku 1999 był duszpasterzem młodzieżowym Diecezji Katowickiej, a w okresie od 2002 r. do końca roku 2008 był diecezjalnym duszpasterzem ewangelizacyjno – misyjnym. Od 2003 r. jest Prezesem Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła EA w RP.
Od kwietnia 1998 jest członkiem X Synodu Kościoła z listy duchownych. Od 2003 r. z nominacji Rady Synodalnej jako Prezes SKiK został członkiem XI Synodu Kościoła. Z listy księży został również wybrany członkiem XII Synodu Kościoła, w którym jest członkiem Komisji ds. Ewangelizacji i Misji.
W dniu 14 kwietnia 2007 r. XII Synod Kościoła wybrał ks. Jerzego Samca Prezesem Synodu.
Ks. Jerzy Samiec jako proboszcz parafii w Gliwicach przejął „Księżówkę” w Wiśle. Pod jego zarządem ośrodek ten służy Kościołowi i jego jednostkom w działaniach rekolekcyjnych oraz jest miejscem wypoczynku dla wielu wczasowiczów.
W Gliwicach wraz z gronem osób współpracujących zorganizował Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Ewangelickie.
Głównym punktem jego zainteresowań jest misja i ewangelizacja. Już w roku 1994 został powołany do Komitetu Organizacyjnego Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie. Od momentu powstania Centrum Misji i Ewangelizacji został też członkiem Rady CME, a od początku istnienia Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie jest jednym z jej nauczycieli.

Ks. Waldemar Pytel Prezesem Synodu Kościoła

W czasie obrad szóstej sesji XII kadencji Synodu Kościoła w sobotę, 17 października 2009 r. w Warszawie po rezygnacji z urzędu Prezesa Synodu, złożonej przez ks. Jerzego Samca, wybranego na Biskupa Kościoła, powstała konieczność wyboru nowego Prezesa Synodu. Zgłoszono jednego kandydata – ks. Waldemara Pytla, który wyraził gotowość kandydowania na ten urząd. Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Prezesem Synodu Kościoła wybrano ks. Waldemara Pytla. 
Ks. Waldemar Pytel urodził się 5 czerwca 1958 r. w Bielsku Białej, a ordynowany został 30 listopada 1986 roku. Był dotychczas duchownym radcą Rady Synodalnej. Jest proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świdnicy. 
Ks. Waldemar Pytel w urząd Prezesa Synodu zostanie wprowadzony podczas nabożeństwa niedzielnego w kościele Św. Trójcy w Warszawie.

III Diecezjalne Święto Żniw

2 października 16 osobowa grupa Parafian wybrała się na kolejne, tym razem już III Diecezjalne Święto Żniw do Warcina. Tegoroczne spotkanie ze względu na nienajlepszą pogodę rozpoczęło się w świetlicy Szkoły Leśnej. Sobota była drugim dniem wspólnego świętowania, który rozpoczął się nabożeństwem, podczas którego kazanie wygłosił ks. bp Michał Warczyński, a chór parafii bydgoskiej i solistka p. Ewa Kamrowska wykonali kilka pieśni. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy Diecezjalnego Święta udali się na wycieczkę, której kulminacyjnym punktem było zwiedzanie pracowni – szlifierni bursztynu w Świerznie.
Uczestnicy III Diecezjalnego Święta Żniw z parafii bydgoskiej kierują serdeczne podziękowanie dla p. dyrektora Piotra Mańki i ks. Wojciecha Froelicha.

Lubiewice k. Wierzchlasu. Poświecono odnowioną zabytkową, ewangelicką nekropolię

W sobotę 26 września 2009 r. odbyło się uroczyste poświęcenie odremontowanego zabytkowego cmentarza ewangelickiego z połowy XIX w. Cmentarz odrestaurowany został przez Stowarzyszenie na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn \”Światło\”. Nabożeństwo odprawił ks. Marek Loskot. Cmentarz znajduje się w osadzie Lubiewice k.Wierzchlasu (Bory Tucholskie), na którym spoczywają leśnicy i ich rodziny sprzed 1939 roku. 
Członkowie \”Światła\” wraz z Nadleśnictwem Zamrzenica, usunęli krzaki i wyczyścili nagrobki. Cały teren nekropolii został ogrodzony drewnianym płotkiem. Na środku cmentarza stanął brzozowy krzyż oraz ustawiono polny kamień, na którym umieszczona została marmurowa tablica z dwujęzycznym napisem.
Proboszcz bydgoskiej parafii uczestniczył już po raz siódmy w otwarciu ewangelickiej nekropolii po uporządkowaniu przez członków Stowarzyszenia Światło i mieszkańców gminy Cekcyn. Serdeczne słowa podziękowania należą się wójtowi gminy Cekcyn, Stowarzyszeniu Światło, mieszkańcom Wysokiej, Brzoza, Iwiec, Ostrowie, Nowy Sumin i osady Lubiewice.