Nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego

19 czerwca odbyło się nabożeństwo połączone z zakończeniem roku szkolnego. Nasi parafianie, a przede wszystkim dzieci i ich rodzice w szczególny sposób dziękowali za miniony rok szkolny a także prosili Boga o mądrość i prowadzenie na wakacyjne dni.
Podczas nabożeństwa rozdano dyplomy uczestnikom szkółki niedzielnej oraz świadectwa uczniom uczęszczającym na lekcje religii i spotkania młodzieżowe. Wszyscy otrzymali drobne upominki – zawieszki odblaskowe z Różą Lutra i słodkości.