Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

Parafia Ewangelicko-Augsburska zaprasza 17 września od godz. 17.00 z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa do kościoła Zbawiciela przy placu Zbawiciela 1. Kościół powstał na miejscu starego cmentarza bocianowskiego. Plac, gdzie dziś stoi świątynia, został specjalnie przeznaczony dla obiektu sakralnego w momencie planowania nowej dzielnicy w 1853 roku. Projektantem świątyni był architekt Heinrich Seeling z Berlina, autor nieistniejącego już Teatru Miejskiego i neogotyckiego ewangelickiego kościoła farnego (obecnie kościoła Jezuitów na pl. Kościeleckich). Projekt kościoła na pl. Zbawiciela datowany jest na 21 marca 1894 roku. W 1897 roku kościół był gotowy. We wrześniowy wieczór we wnętrzu kościoła wykonany zostanie przez kantora parafii dr Jakuba Kwintala koncert organowy. Usłyszymy dźwięki oryginalnego instrumentu – 25-głosowych organów z 1897 roku zbudowanych przez słynny zakład organmistrzowski Wilhelma Sauera z Frankfurtu nad Odrą. Po koncercie odbędzie się prezentacja multimedialna dotycząca Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w Rzeczpospolitej połączona z wykładem ks. Marka Loskota na temat podstawowych zasad wiary. Kolejnym prelegentem będzie dr Jakub Kwintal, który opowie o Pieśniach protestanckich w liturgii katolickiej .

Nowy Rok Szkolny

W niedzielę 4 września o godz. 10.00 powitamy i rozpoczniemy nowy rok szkolny. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo wszystkie Dzieci, Młodzież wraz z Rodzicami Dziadkami i Opiekunami.
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy dobrego roku szkolnego 2016/2017.