Konfirmacja 2009

W Święto Zesłania Ducha Świętego, 31 maja br, w kościele Zbawiciela odbyła się konfirmacja. W tym roku przystąpiło do niej czterech konfirmantów: Leszek Jasiński, Paulina Loskot, Monika Lewandowska i Krzysztof Sobota. Uroczyste nabożeństwo prowadzili: ks. Marek Loskot, Ks.Tadeusz Narzyński i ks.Henryk Reske.
Słowo konfirmacja pochodzi z łaciny i oznacza \”umocnienie\” oraz \”potwierdzenie\”. W konfirmacji chodzi więc o umocnienie w wierze w czasie nauki konfirmacyjnej i potwierdzenie Chrztu Świętego w chwili konfirmacji. Polega ona na publicznym wyznaniu wiary i złożeniu ślubowania wierności Bogu i Kościołowi przed zgromadzonym zborem – jest więc wyrazem dojrzałości chrześcijańskiej. 
W kazaniu ks. Marek Loskot między innymi powiedział: Drodzy Konfirmanci! W dniu dzisiejszym wyznacie swoją wiarę w Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela. Wiele razy powtarzaliśmy sobie na lekcjach konfirmacji, że ta dzisiejsza uroczystość to nie będzie tylko szczególny dzień, do którego doprowadzili was wasi Rodzice i Wasz bydgoski zbór, ale jest to dzień wyjątkowy przede wszystkim dlatego, że tak chce żywy Bóg, kochający i troszczący się o wasze życie. On udzielił wam swojego Ducha, abyście odrodzeni do nowego życia byli ludźmi na wskroś szczęśliwymi i radosnymi. To Duch Święty włączył was we wspólnotę Kościoła, a dopełnieniem tego jest dzisiejszy dzień. Dzisiaj po raz pierwszy przystąpicie do Stołu Pańskiego.(…) Moi drodzy przyjaciele! Zaufajcie Bogu. Nie lękajcie się dawać dobrego świadectwa, niech dzięki waszej służbie uwielbione zostanie imię Chrystusa na całej ziemi!
Oprawę muzyczną uroczystości przygotował Chór Parafialny pod dyrekcją p. Karola Marcinkowskiego, p Michał Marcinkowski – skrzypce i p. Ewa Kamrowska – śpiew.

Tomasz Żółtko w Bydgoszczy

K O N C E R T
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bydgoszczy zaprasza na
koncert Tomasza Żółtko,
który odbędzie się
19 czerwca (piątek) o godz. 18.00 w kościele Zbawiciela ulica Warszawska w Bydgoszczy.
Tomasz Żółtko – muzyk (gitarzysta), kompozytor, poeta i publicysta. Kontestatornarodowych słabości, ale jednocześnie liryczny poeta, piewca powrotu do normalności, wrażliwości i życia opartego na refleksji, także teologicznej. Gdańszczanin, który osiadł na stałe w Krakowie.
Od lat jest twórcą współczesnej piosenki autorskiej mającej poruszyć odbiorcę. W latach 90. XX wieku podbił listy przebojów balladą \”Kochaj mnie i dotykaj\” (z płyty \”Klatka skandalu\”), ale niektóre jego piosenki wywoływały oburzenie i były bojkotowane przez stacje radiowe (\”Bóg kocha chorych na AIDS\”). Artysta jest również miłośnikiem autoironii, ironii, humoru i dowcipu. Z oryginalnymi tekstami piosenek doskonale współgra aranżacja muzyczna – czasami surowa i oszczędna, czasami bardzo bogata. W swoim dorobku zgromadził dotychczas piętnaście pozycji (tomiki poezji, kasety i płyty CD), z których największy rozgłos przyniósł mu album \”Klatka skandalu\”. Pochodząca z niego piosenka \”Kochaj mnie i dotykaj\” przez blisko 30 tygodni gościła w gorącej dziesiątce Muzycznej Jedynki stając się ogólnopolskim przebojem emitowanym na antenie większości polskich stacji radiowych. Artysta wiele koncertuje – najczęściej w kameralnych klubach, domach kultury, na imprezach zamkniętych oraz dla różnych zborów chrześcijańskich.