Projekt

4.02.2016 uczniowie z I Prywatnego Gimnazjum w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy w ramach projektu gimnazjalnego, który dotyczy dawnego cmentarza ewangelickiego przy ulicy Jagiellońskiej (obecnie park Witosa) przeprowadzili wywiad z proboszczem parafii ewangelicko augsburskiej ks. Markiem Loskotem.