Światowy Dzień Modlitwy

Każdego roku w pierwszy piątek marca obchodzony jest Światowy Dzień Modlitwy. Od wielu lat bydgoscy chrześcijanie organizują spotykania, by w modlitwie łączyć się z braćmi i siostrami na całym świecie. Tegoroczną liturgię przygotowały kobiety z Francji. Tematem był werset z Ewangelii Mateusza „Byłem obcy i przyjęliście mnie”. Nabożeństwo ŚDM 1 marca 2013r. zorganizowały panie z parafii metodystycznej w Bydgoszczy. Obok luteranek i metodystek wzięły w nim udział członkinie Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Obecni byli także księża z Kościołów Polsko-Katolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego i Metodystycznego. Przemyśleniami na temat cytowanych słów z Ewangelii Mateusza podzieliła się p.Wiesława Szymańska. Odniosła się do uczucia obcości, które znane jest każdemu z nas. Z doświadczeń bycia wyobcowanym lub zaakceptowanym, czerpiemy siłę do budowania relacji i tworzenia społeczności, w których wszyscy są dobrze przyjmowani. Podczas nabożeństwa pieśń „Pokój i radość” wykonała p. Ewa Kamrowska.