Dziesięć reguł szczęśliwego życia

1. Dziel się swoim majątkiem z ubogimi.

2. Czyń dobro i nie oczekuj za nie wdzięczności.

3. Nie żałuj czasu ludziom starym – mogą udzielić ci wielu cennych rad.

4. Patrz uważnie w oczy niemowlęcia ( i podziwiaj je).

5. Często się śmiej.

6. Dziękuj Bogu za wszystko, co cię spotkało w ciągu dnia.

7. Módl się często, aby nie zgubić swej drogi.

8. Pracuj z zapałem i radością.

9. Planuj życie, jakbyś był nieśmiertelny, bo tak właśnie jest.

10. Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro – bo umrzesz w jakieś jutro.

Hello!!!

Dziś udało nam się uruchomić angielską wersję naszej strony! Mamy nadzieje, że dzięki temu zdołamy dotrzeć do większej ilości ludzi, a nasza parafia przestanie być anonimowa dla obcokrajowców. W przygotowaniu są także kolejne wersje językowe. 
Chcesz nam pomóc? Znasz język? Pomóż nam stworzyć kolejne wersje! Wszystkie języki mile widziane! Zapraszamy!!!

Nabożeństwo jubileuszowe

W 20 niedzielę po Trójcy Świętej – 21 października 2007 roku w naszym kościele odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji 85 rocznicy powstania Polskiej Parafii Ewangelickiej oraz 110-lecia poświęcenia kościoła Zbawiciela.
W nabożeństwie wzięli udział: Biskup Kościoła ks. Janusz Jagucki, Biskup Diecezji ks. Michał Warczyński, ks. Tadeusz Narzyński, ks. Janusz Olszański z parafii Metodystycznej, ks. Tadeusz Urban z parafii Polsko – Katolickiej, ks. Jarosław Dmitruk z parafii Prawosławnej oraz ks. Krzysztof Panasiuk z kościoła Rzymsko – Katolickiego. W nabożeństwie wzięli udział także przedstawiciele miasta: prezydent miasta Konstanty Dombrowicz, wice przewodnicząca rady miasta Ewa Starosta, radny Stefan Pastuszewski oraz prof. Jacek Manitius.
Spowiednio-komunijne nabożeństwo poprowadził ks. Proboszcz Marek Loskot wraz z ks. Tadeuszem Narzyńskim. Kazanie wygłosił ks. Bp Janusz Jagucki na tekst z Ewangelii Mateusza 13, 44-46, w którym to przypominał okoliczności powstania parafii a także nakreślił dalsze cele jej pracy. W nawiązaniu do tekstu biblijnego zaznaczył także, że skarby tego świata przeminą, ale zadaniem chrześcijan jest szukanie tego skarbu, który nigdy nie przeminie – Jezusa Chrystusa.
Uroczyste nabożeństwo uświetnił swoim występem chór parafialny pod dyrekcją pana Karola Marcinkowskiego.
W drugiej części uroczystości pozdrowienia przekazali Prezydent Miasta – pan Konstanty Gombrowicz, ks. Janusz Olszański – przewodniczący Rady Ekumenicznej oraz ks. Krzysztof Panasiuk z Kościoła Rzymsko – Katolickiego.
Na zakończenie odbył się koncert kwartetu smyczkowego. 
Bożena Gaca