Szlakiem protestantyzmu w Polsce


W związku z obchodzonym w roku 2017 jubileuszem pięćsetlecia Reformacji Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Międzyuczelnianego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie ustanowiło odznakę „Szlakiem protestantyzmu w Polsce”.

Celem ustanowienia odznaki „Szlakiem Protestantyzmu w Polsce” jest promowanie i popularyzacja obiektów związanych z przeszłością i teraźniejszością protestantyzmu w Polsce oraz jego wkładu w kulturę i historię kraju. Regulamin odznaki w stopniu popularnym jest tak skonstruowany, by zachęcić do poznawania lokalnego dziedzictwa, również w ramach wycieczek szkolnych, parafialnych czy rodzinnych. Wyższe stopnie zachęcają do podnoszenia kwalifikacji krajoznawczych; kanon obiektów ma charakter półotwarty: ich dobór opiera się nie tylko na wartości artystycznej lub historycznej, ale również kieruje się różnorodnością epok, stylów, denominacji, charakteru osadnictwa, rodzaju obiektów, a nawet stanu zachowania.

Obiekty znajdujące się w wykazie związane są Kościołami, które odwołują się do szesnastowiecznej Reformacji, w szczególności Kościoły tradycji lub wyznania ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego), ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-unijnego, staroluterańskiego, braci czeskich i morawskich, jak również inne historyczne Kościoły protestanckie: braci polskich (tzw. arian), menonickie, metodystyczne oraz baptystyczne. W wykazie obiektów znajdują się m.in. Kościoły Pokoju, Kościoły Łaski, kościół Wang, szereg cmentarzy, domów i muzeów. Zdobywca odznaki może wybierać również część obiektów według własnego uznania, kierując się własnymi zainteresowaniami i możliwościami. Wszystko to ma na celu zaprezentowanie dziedzictwa protestantyzmu w Polsce w całej jego różnorodności i złożoności. Dodatkowo w Regulaminie odznaki punktowane jest założenie i wypełnienie profilu w serwisie internetowym „Nasza Historia” historia.luter2017.pl Osoby, które będą chciały zdobyć odznakę powinny, w celu weryfikacji, prowadzić w dowolnej formie kronikę zwiedzanych obiektów. Odznakę weryfikuje i przyznaje zespół weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej i Opieki nad Zabytkami Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie. Inicjatorem odznaki i autorem regulaminu jest Marcin Tysler.

Patronat nad odznaką objął Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Jerzy Samiec.

Regulamin dostępny jest na stronie PTTK: link
źródło: om.pttk.pl. luter2017.pl

Koncert chóru w Kościele NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy

W niedzielę, 8 listopada, wykonaliśmy koncert w Kościele Rzym.-Kat. pw. NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy. Było to związane z planami założenia w nim, z inicjatywy organisty Pana Marka Przywartego, parafialnego chóru. Nasz występ został bardzo gorąco przyjęty i, jak się dowiedzieliśmy, po koncercie kilka osób zgłosiło chęć wstąpienia do nowo powstającego zespołu. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości chór zawita z rewizytą w naszym kościele 🙂

W świątyni przy ul. Spacerowej wystąpiliśmy już po raz drugi, tym razem prezentując program bardziej zróżnicowany i niezwiązany z konkretnym okresem liturgicznym. Najpierw zaśpiewaliśmy pod koniec Mszy Świętej, następnie, już sprzed prezbiterium, wykonaliśmy 8 pieśni, m.in. \”Nim wyszedłeś dzisiaj z domu\”, \”Dziękuj Panu\”, \”Nobody knows\”. Jeszcze raz dziękujemy Ks. Krzysztofowi Panasiukowi i Panu Markowi Przywartemu za zaproszenie! 🙂
Dziękujemy również Panu Sławomirowi Kołtuńskiemu, który towarzyszył nam podczas koncertu aby udokumentować go na fotografii.

Więcej zdjęć: tutaj.

Jesienna sesja reformacyjnego Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Poznaniu

W Święto Reformacji, 31 października 2015 roku, w Poznaniu odbyła się jesienna sesja reformacyjnego Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.
Sesja Synodu miała charakter otwarty i uczestniczyli w niej nie tylko Synodałowie DPW, ale także parafianie z wielu parafii, którzy spotkali się w Poznaniu, by wspólnie upamiętnić XVI-wieczne dzieło odnowy Kościoła. W trakcie nabożeństwa miało również miejsce zaprzysiężenie nowych członków Synodu DPW: dwóch duchownych – ks. Dawida Mendroka, który od lipca br. jest proboszczem-administratorem parafii we Włocławku, w Rypinie i w Lipnie, ks. Karola Niedoby, który od września br. jest wikariuszem parafii w Grudziądzu oraz świeckiego delegata na Synod z PEA Bydgoszcz – p.Grażyny Jędrzejewskiej.