„Aby wszyscy (…)” bliżej mogli się poznać.

9 maja 2017, w ramach wykładów o ekumenizmie, ks. dr Wojciech Szukalski wraz z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy odwiedzili naszą Parafię.
Spotkanie w Kościele Zbawiciela rozpoczął ks. Marek Loskot, który gości powitał Bożym Słowem wyznaczonym na dzień oraz modlitwą. Następnie przedstawił historię kościoła Zbawiciela i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy. Poruszono kwestie dotyczące sakramentów i porządku liturgicznego.
Druga część spotkania miała miejsce w Luterańskim Centrum Parafialnym. Dotyczyła urzędu duchownego, struktury administracyjno–prawnej kościoła, a także życia parafialnego. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem.

Nasz chór i dyplomy dyrygenckie w Akademii Muzycznej

Od jesieni minionego roku w naszych cotygodniowych próbach uczestniczyły studentki Katedry Muzyki Kościelnej na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Uwieńczeniem kilkumiesięcznej praktyki, jak i całego toku studiów, były Msze Św. w rzymskokatolickim Kościele pw. Świętej Jadwigi, podczas których dyplomantki grały na organach i dyrygowały naszym chórem. Serdecznie gratulujemy Paniom Monice Weisgerber i Lubow Sobieszczańskiej pozytywnie zdanych egzaminów i dziękujemy za niezwykle miłą i owocną współpracę! Gratulujemy również Panu Dawidowi Wesołowskiemu, studentowi klasy organów i gry liturgicznej Jakuba Kwintala, który poprowadził miejscowy Chór Cantus Cordis (jak również wsparł nasze tenory)! 😀
Ciekawostka: w latach 2002-2006 organistą a później również dyrygentem w Kościele pw. Świętej Jadwigi był nasz kantor 🙂
Kilka fotografii autorstwa Sławomira Kołtuńskiego (dyryguje Monika Weisgerber):