Ekumeniczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

18 stycznia 2014 roku w kościele Zbawiciela zainaugurowano Ekumeniczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Czego Bóg od nas oczekuje?”. W nabożeństwie wzięli udział księża różnych wyznań: ks. Jarosław Dmitruk – Kościół Prawosławny, ks. Tadeusz Urban – Kościół Polskokatolicki, ks. Krzysztof Panasiuk oraz ks. Stefan Bryl – Kościół Rzymskokatolicki, ks. Marek Loskot – Kościół Ewangelicko-Augsburski. Kazanie wygłosił ks. Tadeusz Urban. Nabożeństwo uświetnił występ chóru parafialnego pod dyrekcją Moniki Gumieli.