Uroczystość poświęcenia cmentarza w Stronnie

Mieszkańcy Stronna uporządkowali dawny ewangelicki cmentarz. 23 października odbyło się ekumeniczne poświęcenie cmentarza po renowacji. Modlitwę i śpiew poprowadzili ks. Marek Loskot i ks. prałat Antoni Bunikowski z Wudzyna. Odsłonięcia tablicy dokonali Wójt Gminy Dobrcz Krzysztof Szala i sołtys sołectwa Stronno Witold Smeja.

fot. Sławomir Kołtuński