XXX TKCh

8 listopada br. w ramach XXX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w kościele Zbawiciela w Bydgoszczy wykład na temat „Chrześcijanin w mundurze” wygłosił ks. płk Mikołaj Hajduczenia z Kościoła Prawosławnego. W drugiej części spotkania wysłuchano koncertu w wykonaniu Szymona Olszańskiego, studenta III roku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wśród utworów nawiązujących do pieśni ewangelickich zabrzmiał hymn „Ein feste Burg ist unser Gott” – „Warownym grodem jest nasz Bóg”.