Adwent i ewangelicki symbol

W niedzielę, 30 listopada rozpoczyna się Adwent Roku Pańskiego 2014. Jednocześnie zostaje otwarty w ten sposób nowy rok kościelny, kolejny etap na chrześcijańskiej podziałce czasu. Adwent to czas refleksji i wewnętrznego skupienia. Już w IV wieku ustalono, że pierwszy dzień Adwentu przypada w niedzielę, cztery tygodnie przed 25 grudnia i rozpoczyna nowy rok kościelny.
Na drodze Adwentu znajdziemy wiele znaków i symboli. Jednym chyba z najbardziej charakterystycznych znaków czasu Adwentu jest wieniec adwentowy.
Pierwszy wieniec adwentowy zawisł w Hamburgu w grudniu 1839 roku w sali modlitw ewangelickiego ośrodka dla sierot z biednych dzielnic. Szkołę – przytułek założył ewangelicki duchowny, teolog i działacz społeczny z Hamburga, ks. Johann H. Wichern (1808-1881). Ks.J. Wichern bardzo troszczył się o wychowanie swych podopiecznych. Chciał, aby dzieci czuły się jak w rodzinie, aby zmienić wystrój sali i wprowadzić nastrój sprzyjający modlitwie. Sporządził zatem szczególny wieniec. Na obrzeżu koła o średnicy 2 metrów umieścił 24 małe świeczki. Każda miała być zapalana w kolejny zwyczajny dzień Adwentu. Wokół tego wieńca podopieczni ks. Wicherna gromadzili się codziennie na wspólne spotkania, modlitwę i śpiew. Pomysł ks. Wicherna został przeniesiony do innych miast w Niemczech. W Adwencie wokół wieńca głoszono adwentowe rozważania, gromadzili się ludzie słuchać poselstwa o nadchodzącym Zbawicielu. Przy wieńcu spotykała się rodzina, aby się modlić i śpiewać adwentowe pieśni. Po czasie ks.Wichern zmienił trochę wygląd wieńca. Zamiast 24 świec umieszczał tylko cztery, oznaczające cztery niedziele Adwentu. Zwyczaj sporządzania wieńca adwentowego w kościołach i w domach rozprzestrzenił się bardzo szybko w całych Niemczech, a potem podbił Europę i cały świat.
Wieniec adwentowy posiada bogatą symbolikę: światło, zieleń i krąg, które oznaczają społeczność oczekującą w miłości i radości na przyjście Pana. 4 świece zapalane kolejno w następujące po sobie niedziele są znakiem czuwania i gotowości na przyjście Jezusa.
Wieniec adwentowy stoi w domach, bywa wieszany lub ustawiany w naszych kościołach – jest symbolem całej społeczności parafialnej oczekującej w radości spotkania z Chrystusem.
Dawny zwyczaj 24 symboli na wieńcu adwentowym zachował się w … kalendarzu adwentowym. Dobrze znają go dzieci. To plansza z okienkami na każdy dzień grudnia, kryjąca w każdym dniu jakąś słodką niespodziankę. Pierwsze takie kalendarze powstały w Niemczech w latach dwudziestych XX wieku, a od 50 lat zwyczaj ten przyjął się z powodzeniem również w wielu innych krajach. Największy kalendarz adwentowy znajduje się w centrum miasteczka Gengenbach na południu Niemiec – w 24 oknach historycznego Ratusza ukryte są bożonarodzeniowe obrazy.

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

Dnia 8 listopada 2014 roku nabożeństwem w Kościele Zbawiciela w Bydgoszczy rozpoczęła się VI Sesja V Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Nabożeństwo spowiednio – komunijne poprowadzili zwierzchnik Diecezji ks. bp Marcin Hintz oraz proboszcz bydgoskiej parafii ks. Marek Loskot. Kazanie wygłosił ks. kpt. Tomasz Wola. Podczas nabożeństwa wystąpił chór parafii bydgoskiej, który wykonał pieśni: „Przez dobrą moc Twą” oraz „Gdy na ten świat”.

Otwarta część referatowa miała miejsce bezpośrednio po nabożeństwie. Poświęcona była tematyce obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji. Jako pierwszy referat wygłosił Biskup Diecezji Elbląskiej – ks. dr Jacek Jezierski z Kościoła Rzymskokatolickiego na temat „Możliwości ekumenicznych obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji – optyka Kościoła Rzymskokatolickiego”. W dalszej części zabrał głos ks. dr nadradca Daniel Mourkojannis z Kościoła Ewangelickiego Północnych Niemiec, który mówił o organizacji obchodów w kontekście niemieckim. Na zakończenie referat wygłosił ks. dr hab. Marcin Hintz, który mówił o możliwości ekumenicznych obchodów Jubileuszu z punktu widzenia Kościoła E-A w RP.


Po przerwie obiadowej członkowie Synodu wzięli udział w zamkniętej części obrad, podczas której dokonano wyboru kuratora Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Wybory przeprowadził Wiceprezes Konsystorza p. Adam Pastucha, a przewodniczył Radca Konsystorza p. Korneliusz Glajcar. Kuratorem diecezjalnym została p. Izabela Główka-Sokołowska z PEA Koszalin. Po zakończeniu obrad synodałowie mieli okazję zwiedzić nowo wybudowane Luterańskie Centrum Parafialne.

Przy okazji odbywającego się synodu diecezjalnego delegaci poszczególnych parafii dostarczyli do Bydgoszczy paczki przygotowane w ramach akcji charytatywnej „Prezent pod choinkę”. Na fotografii efekt przeprowadzonej akcji w naszej diecezji.

Wywiad z ks. bp. Marcinem Hintzem

Serdecznie zapraszamy do odsłuchania wywiadu z ks. bp. prof. Marcinem Hintzem – zwierzchnikiem Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP – na temat Kościoła Luterańskiego w Polsce. Rozmowa została zarejestrowana dnia 6 listopada 2014 roku.
Ks. bp Marcin Hintz był gościem redaktora Cezarego Łasiczki w ramach audycji \”OFF Czarek\” w rozgłośni radiowej TOK FM.
Poniżej link do nagrania: http://audycje.tokfm.pl/odcinek/20145

 

Synod Diecezji Pomorsko – Wielkopolskiej w Bydgoszczy

W imieniu ks. bp Marcina Hintza serdecznie zapraszamy na otwartą część referatową Synodu Diecezjalnego Diecezji Pomorsko – Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, który odbędzie się w Bydgoszczy – Kościół Zbawiciela – ulica Warszawska 8.

Program jesiennej otwartej sesji Synodu Diecezji Pomorsko – Wielkopolskiej KEA w RP
Sobota, 08.11.2014
10.30 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą w kościele Zbawiciela w Bydgoszczy (pl. Zbawiciela 1, ul. Warszawska 8).
11.30 – 12.00 – przerwa
12.00 – Wykłady w kościele Zbawiciela – część referatowa (OTWARTA):
· bp dr Jacek Jezierski (Biskup Diecezji Elbląskiej KRK),
Możliwości ekumenicznych obchodów Jubileuszu 500-lecia Reformacji – optyka Kościoła Rzymskokatolickiego.
· ks. nadradca dr Daniel Mourkojannis (Ewangelicki Kościół Północnych Niemiec), Przygotowania do obchodów Jubileuszu 500-lecia Reformacji – kontekst niemiecki.
· bp dr hab. Marcin Hintz (Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP),
Możliwości ekumenicznych obchodów Jubileuszu 500-lecia Reformacji – optyka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
13.30 – 14.15 Dyskusja nad referatami