Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnym Dziełem Miłosierdzia ELEOS i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce po raz dwudziesty pierwszy organizują wspólną, ekumeniczną akcję charytatywną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Od kilku już lat akcji towarzyszy hasło „Świeca, która tworzy polską Wigilię”. Płomień zapalonej świecy wskazuje na jedność i pokój przy wigilijnym stole, ale też kieruje nasze myśli ku osobom potrzebującym pomocy i wsparcia. Tegoroczna edycja, realizowana w kontekście pandemii i związanych z nią ograniczeń codziennego życia, będzie szczególna. Osobiste kontakty zostały ograniczone. Wiele osób spędza czas w mniejszym gronie rodzinnym, a rozprzestrzeniający się wirus nierzadko dotyka nas samych i naszych najbliższych. Tym bardziej potrzebujemy gestów solidarności, okazania współczucia, wyjścia z pomocą do tych, którzy znaleźli się w potrzebie. 

Pragniemy, aby wigilijna świeca wskazywała na osoby potrzebujące i wykluczone oraz uwrażliwiała nas na ich potrzeby i zachęcała do niesienia pomocy. 
Niech będzie oznaką gotowości do dzielenia się miłością, a jej płomień symbolem nadziei, życzliwości i międzyludzkiej solidarności. 
Niech w czasach niepokoju i obawy o to, co przed nami podkreśli rolę wspólnoty, wspólnej modlitwy i towarzyszenia sobie nawzajem.

Akcja rozpoczyna się w 1. Niedzielę Adwentu, 29 listopada 2020 roku. Wierzymy, że pomimo
przeciwności i ograniczeń związanych z rozwojem sytuacji epidemicznej w naszym kraju, wigilijne światło dotrze do każdego domu. Poprzez akcję chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych, dać nadzieję na lepszy start w dorosłe życie, chronić ich przed marginalizacją i wykluczeniem w życiu społecznym. Nabywając świecę wspieramy projekty Diakonii Polskiej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie dzieci oraz zorganizowane formy wypoczynku. Dziękujemy za wsparcie naszego wspólnego dzieła i realną pomocą bliźniemu w potrzebie. Akcja trwa do Wigilii Bożego Narodzenia. Świece są do nabycia w każdej parafii ewangelickiej na terenie całego kraju.

Wanda Falk – Dyrektor Generalny Diakonii Polskiej,
Biskup Ryszard Bogusz- Prezes Diakonii Polskiej.

Świece można nabyć w kościele Zbawiciela w Bydgoszczy od 1. Niedzieli Adwentu. Cena dużej świecy to 15,- złotych, a małej 5,- złotych. Świece będą też do kupienia w kancelarii parafialnej. Niechaj świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zapłoną na naszych świątecznych stołach.

Adwentu nadszedł czas

Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. (Za 9,9).

29 listopada 2020 r. rozpoczyna się kolejny adwent, a co za tym idziemy wkraczamy w kolejny rok kościelny, w dalszy etap chrześcijańskiej wędrówki za Chrystusem. 

Adwent pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście. W starożytności adwent oznaczał wstąpienie władcy na tron lub przybycie bóstwa do świątyni. Chrześcijanie używają terminu adwent zarówno do opisania przyjścia Chrystusa na ziemię poprzez narodzenie z Marii Panny oraz na określenie powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale (paruzja).

Już w IV wieku ustalono, że pierwszy dzień Adwentu przypada w niedzielę, cztery tygodnie przed 25 grudnia i rozpoczyna się też wtedy nowy rok kościelny. Początkowo adwent trwał sześć tygodni, lecz później liczbę niedziel skrócono do czterech. W różnych częściach świata akcentowane są różnorodne aspekty adwentu – radość z powtórnego przyjścia Chrystusa lub pokuta i nawrócenie.

W czasie adwentu odprawiane są w parafiach ewangelickich tygodniowe nabożeństwa adwentowe. Barwą liturgiczną jest kolor fioletowy. Podczas liturgii wstępnej po Kyrie zamiast Chwała na wysokościach Bogu, ksiądz intonuje hymn Benedictus: „Błogosławiony niech będzie Pan, iż nawiedził i odkupił lud swój”, natomiast zbór odpowiada: „Prostujmy swoje drogi, Adwentu nadszedł czas, Bóg daje pokój błogi, Bóg Chrystus wzywa nas i mówi: Idę już. Przyjdź, Panie, przyjdź wołamy. Otwarte już serc bramy, w nich dary swoje złóż.”

Adwent to czas oczekiwania i nadziei. Oczekiwaniu towarzyszą symbole obecne w liturgii. Światło świecy, nawiązuje do proroctwa Izajasza zapowiadającego Mesjasza – światłość świata. W tym czasie, w ewangelickich domach pojawiają się wieńce adwentowe. Rodzina gromadzi się przy zapalonych świecach, śpiewane są pieśni adwentowe, czytane jest Słowo Boże i zmawiane modlitwy. Wieniec Adwentowy jest również obecny w części ołtarzowej luterańskich kościołów i kaplic. Zazwyczaj upleciony z zielonych gałązek jest ozdobiony czerwoną wstążką z czterema świecami, zapalanymi kolejno w każdą niedzielę Adwentu.

Historia Wieńca Adwentowego wiąże się z osobą ewangelickiego duchownego ks. Jana Wicherna, który w grudniu 1839 roku, w sali modlitw ewangelickiego ośrodka dla sierot z biednych dzielnic Hamburga zapalił pierwszą świecę adwentowego wieńca.

Nierozerwalnie związana z polską tradycją adwentową ewangelików jest muzyka tego okresu roku kościelnego. Przykładem takim jest pieśń-hymn, wybrzmiewający w domach i podczas nabożeństwa adwentowego. Ten niezwykle dynamiczny i radosny utwór powstały w Niemczech na początku XIX wieku do muzyki Georga Friedricha Händla z Oratorium Juda Machabeusz nosi tytuł: „Córko Syjońska”. Jest to najbardziej znany adwentowy utwór muzyczny, a jego popularność jest porównywalna do kolędy Cicha Noc.

W domach popularny jest także kalendarz adwentowy – specjalny kalendarz służący do odliczania dni od pierwszego dnia Adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia. Każdego dnia Adwentu odkrywa się kolejny kartonik lub kopertę gdzie ukryty jest werset biblijny, zadanie na dany dzień oraz niespodzianka. W parafiach odbywają się również tradycyjne adwentówki i gwiazdki czyli spotkania dla dzieci, młodzieży, seniorów czy innych grup parafialnych.

W niektórych parafiach odbywają się adwentowe rekolekcje dla rodzin oraz kiermasze, podczas których sprzedaje się wieńce, pierniczki, kartki i ozdoby choinkowe, często wykonane przez dzieci, młodzież czy seniorów.

W Adwencie rozprowadzane są w parafiach świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, w ramach ekumenicznej akcji od 21 lat prowadzonej przez Diakonię Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, Caritas Kościoła rzymskokatolickiego i Eleos Kościoła prawosławnego.

Przez cały czas Adwentu i okres Bożego Narodzenia nad ołtarzem lub przed kościołem nad głównym wejściem zapalona jest „Gwiazda Adwentowa”, którą nazwany jest w proroctwach starotestamentowych przyszły Mesjasz Jezus Chrystus. Ta pięcioramienna gwiazda symbolizuje Pana Jezusa Chrystusa. Pochodzi ona od wspólnoty w Herrnhut. [za : luteranie.pl]

Życzymy wszystkim Parafianom i Sympatykom błogosławionego czasu Adwentu Roku Pańskiego 2020. Niechaj będzie to czas radosny, a zarazem pełen refleksji i wyciszenia, czas duchowego przygotowania na przyjście Zbawiciela, Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

I etap remontu elewacji kościoła Zbawiciela

W listopadzie rozpoczął się I etap remontu elewacji ceglanej kościoła Zbawiciela w Bydgoszczy. Parafia na remont przeznaczyła środki własne.
W ciągu ostatnich czterech lat nie udało się pozyskać funduszy – dotacji na prace konserwatorskie, chociaż co roku parafia składa wnioski do MKiDN, Urzędu Miasta oraz Funduszu Kościelnego. W październiku po raz kolejny złożyliśmy wniosek o dotację do MKiDN na remont dachu kościoła.
Rozpoczęcie prac związanych z odnawianiem murów kościoła poprzedziło w 2018 roku wystąpienie o zgodę do Konserwatora Zabytków, który wydał decyzję dot. wykonania w/w prac konserwatorskich do końca 2021 roku.
Remont wykonuje firma budowlana „Demski-Renowacje” Mariusz Demski z Czernikowa.
Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć finansowo remont, zachęcamy do składania ofiar na ten cel na parafialne konto bankowe z dopiskiem „ofiara na remont kościoła”:

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Bydgoszczy
Plac Zbawiciela 2
85 – 058 Bydgoszczy

Nr konta bankowe: 86 1240 1183 1111 0000 1290 4857

Wszystkim ofiarodawcom za złożone ofiary serdecznie dziękujemy!