Nowa Rada Parafialna w Bydgoszczy

W dniu 25 września 2011 roku w Kościele Zbawiciela w Bydgoszczy podczas niedzielnego nabożeństwa Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej prof. Marcin Hintz wprowadził w urząd Radę Parafialną, która została wybrana przez Zgromadzenie Parafialne 13 marca 2011 roku.
Wraz z biciem dzwonów i przy preludium organowym do kościoła procesjonalnie weszli Rada Parafialna i księża. Ks. Marek Loskot serdecznie powitał bp Marcina Hintza, który po raz pierwszy jako zwierzchnik diecezji odwiedza bydgoskich parafian.
Po liturgii wstępnej w trakcie pieśni „Przyjdź, Duchu Święty, Stwórco przyjdź” członkowie Rady Parafialnej zgromadzili się wokół ołtarza. Biskup Marcin Hintz odczytał zadania członka Rady Parafialnej, które określa Prawo Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP. Każdy z radnych wobec biskupa oraz proboszcza potwierdził wolę wypełnienia nałożonych obowiązków i złożył ślubowanie, po czym biskup udzielił błogosławieństwa i złożył życzenia.
Nabożeństwo uświetnił śpiew pani Ewy Kamrowskiej.
Na pierwszym posiedzeniu Rady Parafialnej, które odbędzie się 26 października br. zostanie wybrane prezydium Rady Parafialnej.
Składamy całej Radzie Parafialnej serdeczne życzenia Bożego prowadzenia oraz mocy Ducha Świętego w wypełnianiu swoich zadań oraz obowiązków.