Niedziela ESTOMIHI

\”Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym\” – jest wezwaniem, które Kościół podejmuje każdej niedzieli w okresie pasyjnym. Od środy, zwanej popielcową, rozpoczyna się okres, w czasie którego oczy nasze nieustannie zwrócone będą na Golgotę. Chrystus powiedział: \”Oto idziemy do Jerozolimy…\” i wezwał uczniów swoich, aby towarzyszyli Mu w Jego ostatniej drodze do świętego miasta, Jerozolimy, w którym spotkać Go miała gwałtowna i męczeńska śmierć. Jezus wkroczył na tę drogę, aby wypełniła się przepowiednia o Słudze Pana (Iz 53,1nn). W Jerozolimie Jezus miał oddać życie swoje na okup i przez krew swoją zbawić tych, którzy byli słabi i bezbożni (por. Rz 3,25; 5,6.8).                       wg luteranie.pl

Niedziela SEPTUAGESIMAE

Trzecia niedziela przed postem, zwana Septuagesimae, niegdyś rozpoczynała tzw. wielki post. Dzieli ją od Wielkanocy 70 dni, stąd jej nazwa: Septuagesimae, co znaczy: Siedemdziesiątnica. Tematem wiodącym w tekstach biblijnych, wyznaczonych do czytania przez Kościół w niedzielę Septuagesimae, jest sprawiedliwość i miłosierdzie. W Biblii wielokrotnie czytamy, że Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny. W pojęciach tych zawarte są pokrewne sobie treści. Sprawiedliwe – według Starego Testamentu – jest to, co służy dobru ogółu i drugiego człowieka. Sprawiedliwym może być nawet to, co nie do końca jest zgodne z przepisami Prawa, ale jednak służy dobru bliźniego. Zresztą przykazania Boże zostały nadane, aby człowiek człowiekowi mógł okazywać miłosierdzie. Bóg sprawiedliwy – to Bóg miłosierny. Dlatego Chrystus Pan często domagał się od uczniów swoich większej sprawiedliwości od tej, którą szczycili się faryzeusze, gdyż ich sprawiedliwość polegała na przestrzeganiu litery Prawa, a nie jego ducha.                                                                                             wg luteranie.pl