Adwent

Adwent pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście. W starożytności adwent oznaczał wstąpienie władcy na tron lub przybycie bóstwa do świątyni. Chrześcijanie używają terminu adwent zarówno do opisania przyjścia Chrystusa na ziemię poprzez narodzenie z Marii Panny oraz na określenie powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale (paruzja). Liturgiczny okres adwentu związany jest najprawdopodobniej ze starokościelną praktyką chrzcielną – przygotowanie katechumenów do chrztu rozpoczynało się 11 listopada i kończyło się 6 stycznia (Święto Epifanii), kiedy dokonywano aktu chrztu.
Początkowo adwent trwał sześć tygodni, lecz później liczbę niedziel skrócono do czterech – dziś symbolizują je cztery świece na wieńcu adwentowym. W różnych częściach świata akcentowane są inne aspekty adwentu – radość z powtórnego przyjścia Chrystusa lub pokuta i nawrócenie. W liturgii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego myśl adwentowa obecna jest podczas nabożeństwa z Sakramentem Komunii Świętej. Przed modlitwą Ojcze Nasz ksiądz zmawia kolektę, którą kończy słowami: \”Na Jego [Chrystusa] powtórne przyjście czekamy i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź rychło, Panie.\” Zbór odpowiada: „Przyjdź, Panie Jezu”. Również w modlitwie po Słowach Ustanowienia podkreślany jest adwent: „Wspominając zbawczą śmierć i mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie oczekujemy na Jego przyjście w chwale.” Teksty tych modlitw podkreślają, że Kościół, szczególnie zaś podczas Dziękczynienia (Eucharystii), z utęsknieniem wypatruje swojego Pana aż przyjdzie w chwale. 
W czasie adwentu odprawiane są w naszej Parafii Tygodniowe Nabożeństwa Adwentowe (środa w kaplicy przy Wałach Jagielońskich 14 o godz.16.00). Nakrycia ołtarzowe mają fioletowy kolor. Podczas liturgii wstępnej po Kyrie zamiast Chwała na wysokościach Bogu, ksiądz intonuje hymnBenedictus: „Błogosławiony niech będzie Pan, iż nawiedził i odkupił lud swój”, natomiast Zbór odpowiada: „Prostujmy swoje drogi, Adwentu nadszedł czas, Bóg daje pokój błogi, Bóg Chrystus wzywa nas i mówi: ‘idę już.’ Przyjdź, Panie, przyjdź wołamy. Otwarte już serc bramy, w nich dary swoje złóż.”

XXVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy

Po raz XXVIII odbył się Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, którego hasłem były słowa papieża Jana Pawła II \”Dali świadectwo wierności Chrystusowi …\”.
13 listopada w kościele ewangelickim odbyła się prelekcja pt.\”Wiara i cierpienie jako świadectwo wierności Chrystusowi.\”, którą wygłosił dr Jarosław Kłaczkow UMK, prezes toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. W drugiej części odbył się koncert chóru Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy pod dyrekcją Karola Marcinkowskiego