Plan nabożeństw – STYCZEŃ 2022

2 stycznia – Niedziela – 1.po Narodzeniu Pańskim – godz. 10.00

6 stycznia – Czwartek – Święto Epifanii – godz. 10.00

9 stycznia – Niedziela – 1.po Epifanii – godz. 10.00

16 stycznia – Niedziela – 2.po Epifanii – godz. 10.00

23 stycznia – Niedziela – 3.po Epifanii – godz. 10.00

30 stycznia – Niedziela – Ostatnia po Epifanii – godz. 10.00

Miły prezent

Parafia sprawiła miły prezent świąteczny wszystkim uczestnikom wigilijnego nabożeństwa. Z okazji 100-lecia powstania i 125 pamiątki poświęcenia Kościoła Zbawiciela przygotowano specjalne wydanie „Z Biblią na co dzień”.

Gwiazdka

19 grudnia odbyła się gwiazdka parafialna dla dzieci. Ze względu na obostrzenia spotkaliśmy się w kościele. Niestety wiele dzieci musiało pozostać w swoich domach z powodu kwarantanny. Mikołaj wszystkim nieobecnym dostarczył przed wigilią oczekiwane prezenty.  W kościele dzieci ( i nie tylko)  mogły zaprezentować przygotowane występy artystyczne.