Zaproszenie

W ramach 27. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej w Kościele Zbawiciela w Bydgoszczy odbędzie się Koncert z okazji 500-lecia Reformacji

7 maja 2017, niedziela, godz. 19.00
Zapraszamy

Pierwszy etap

W latach 2013 – 2014 parafia zrealizowała projekt budowy nowej plebanii – Luterańskiego Centrum Parafialnego, który w całości został sfinansowany ze środków własnych parafii. W roku 2013 dzięki wsparciu urzędów marszałkowskiego i wojewódzkiego zostały poddane renowacji 25 głosowe organy (całkowity remont 192000zł) i witraż ołtarzowy (60000zł). Na te dwa przedsięwzięcia parafia uzyskała łączną dotację w wysokości 83000,-zł.
Dzisiaj parafia skupia uwagę na działaniach, które dotyczą przywrócenia neogotyckiej świątyni wieży zwieńczonej wysokim namiotowym hełmem, który na nowo stanie się ważnym akcentem placu Zbawiciela i panoramy miasta. Miło nam poinformować, że dzięki przyznanej dotacji w wysokości 20000,-zł z Urzędu Miasta Bydgoszczy będziemy mogli zrealizować w tym roku pierwszy etap – wykonać inwentaryzację i projekt wieży.

V Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej


                                                              W niedzielę, 23 kwietnia br. w Kościele Zbawiciela w Bydgoszczy odbył się po raz piąty Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej zorganizowany przez Ewangelickie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską. W przeglądzie wzięło udział 6 chórów, wśród których zaprezentował się Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy pod dyr. Jakuba Kwintala. Po prezentacji wszystkich chórów, dyrygenci odebrali z rąk proboszcza, ks. Marka Loskota dyplomy uczestnictwa. Wspólne zdjęcie zakończyło część oficjalną. Druga część to spotkanie w Luterańskim Centrum Parafialnym, gdzie przy kawie i ciastach była okazja do rozmów i dzielenia się wrażeniami. (fot.Sławomir Kołtuński)

Diecezjalne rekolekcje dla Konfirmantów i Rodziców

W sobotę, 1 kwietnia br., odbyły się w Bydgoszczy Diecezjalne Rekolekcje dla Konfirmantów i Rodziców pod hasłem: Jezus Chrystus mówi: Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem. (J 15,16a)).
Celem rekolekcji było przypomnienie znaczenia konfirmacji nie tylko konfirmantom, ale także ich rodzinom oraz uświadomienie, że dzięki poznawaniu i wypełnianiu woli Bożej powstają najbliższe i najpiękniejsze więzi z Bogiem i drugim człowiekiem. Spotkanie z konfirmantami prowadził ks. dr Karol Niedoba, a zajęcia z rodzicami ks. Wojciech Froehlich.
Miłym akcentem na zakończenie rekolekcji było wspólne posadzenie Dębu Reformacji Solus Christus.