Święto Zesłania Ducha Świętego

Zapraszamy wszystkich serdecznie na świąteczne nabożeństwo Słowa Bożego do kościoła Zbawiciela o godz. 10.00.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem rządowym począwszy od 31 maja limity osób w kościele zostały zniesione – oznacza to, że wszyscy chętni mogą uczestniczyć w nabożeństwach.
 Nadal obowiązuje jednak nakaz zakrywania ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz zachowanie szczególnej ostrożności w kontakcie z innymi osobami.

Nabożeństwa – maj 2020

21 maja – czwartek – Święto Wniebowstąpienia Pańskiego- godz.18.00
Nabożeństwo Słowa Bożego

24 maja – niedziela – 6.po Wielkanocy (Exaudi)) – godz.10.00
Nabożeństwo Słowa Bożego

31 maja – niedziela – 1. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego – godz.10.00 Nabożeństwo Słowa Bożego

Od 21 maja 2020 kościół Zbawiciela ponownie otwarty

Siostry i Bracia w Chrystusie,
Sympatycy Kościoła Zbawiciela,

21 maja w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego o godz. 18.00 ponownie otwieramy kościół Zbawiciela w Bydgoszczy dla wiernych i w ten sposób umożliwiamy udział w nabożeństwie.

Niestety, nie oznacza to powrotu do sytuacji sprzed pandemii. Nadal obowiązują nas wszystkich przepisy dot. zachowania szczególnych środków ostrożności. Rada Parafialna jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo uczestników nabożeństwa. Musimy przestrzegać wszelkich zasad sanitarnych. Wiąże się to z szeregiem obostrzeń, które musimy wprowadzić w życie i dostosować się do ministerialnych wytycznych. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje, z którymi należy szczegółowo zapoznać się i bezwzględnie ich przestrzegać.

1. Głównym ograniczeniem jest liczba osób, które mogą uczestniczyć w nabożeństwie. Według rozporządzenia w kościele może znajdować się 1 osoba na 10m2, co w przypadku kościoła Zbawiciela w Bydgoszczy oznacza maksymalnie 80 osób (nie licząc duchownych i osób z obsługi liturgicznej).

2. Wszystkie osoby przebywające w kościele są zobowiązane do zachowania bezpiecznej odległości co najmniej 2 metrów od kolejnej osoby (nie dotyczy rodzin zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym). Prosimy o siadanie w ławkach w maksymalnym rozproszeniu, wykorzystując wyłącznie oznaczone śpiewnikiem miejsce.

3. Przy wejściu do kościoła oraz przy wyjściu należy bezwzględnie zdezynfekować ręce (środek dezynfekujący będzie dostępny w przedsionku kościoła na stoliku). Prosimy o wychodzenie w odstępach, z zachowaniem co najmniej 2-metrowego dystansu.

4. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zaleceniem synodalnych komisji: teologicznej oraz liturgicznej, wszystkie nabożeństwa będą nabożeństwami Słowa, tzn. do odwołania będą odbywały się bez sakramentu komunii świętej.

5. W trakcie nabożeństw nie będą prowadzone szkółki niedzielne dla dzieci. Po nabożeństwie nie będą również czynne: punkt kancelaryjny, stoisko z literaturą. Niestety ze względów sanitarnych jesteśmy zmuszeni również całkowicie wyłączyć z użytkowania toaletę.

6. Przypominamy, że wszyscy uczestnicy nabożeństwa (oprócz duchownych sprawujących kult religijny) zobowiązani są do prawidłowego noszenia maseczki ochronnej lub innego materiału, zasłaniającego usta i nos, przez cały okres trwania nabożeństwa).

Osoby starsze (od 60 roku życia) oraz osoby z chorobami współistniejącymi (np. choroby układu krążenia, cukrzyca, przewlekłe choroby układu oddechowego, nadciśnienie tętnicze, nowotwory) zachęcamy do pozostania w domu i uczestniczenia w nabożeństwach transmitowanych za pośrednictwem radia, telewizji i internetu. Również rodziny z małymi dziećmi oraz osoby dojeżdżające do kościoła środkami komunikacji miejskiej zachęcamy do pozostania w domach.

Osoby mające jakiekolwiek symptomy choroby zakaźnej, takie jak: gorączka, kichanie, kaszel, uczucie rozbicia i bólu w kościach prosimy o bezwzględne pozostanie w domach.

Wiemy, że wszystkie powyższe ograniczenia są trudne do spełnienia. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, abyśmy wspólnie, w trosce o siebie nawzajem, dostosowali się do wszystkich wytycznych i przestrzegali zasad bezpieczeństwa. Niechaj to będzie naszym wspólnym wyrazem chrześcijańskiej odpowiedzialności i realizacji przykazania miłości bliźniego.

Rada Parafialna

Bydgoszcz, dnia 18 maja 2020 r.

Drodzy Seniorzy – prosimy, bądźcie czujni!

Drodzy Seniorzy !!!

Nie dajmy się oszukać, bądźmy ostrożni ! 

Okres pandemii koronawirusa to szczególny czas, kiedy większość ludzi na całym świecie proszona jest o pozostawanie w domu. 
Jest to niestety idealna okazja dla oszustów, którzy próbują wykorzystać nieuwagę mniej ostrożnych osób. Pamiętamy oszustwa metodą na wnuczka, na policjanta, na hydraulika, pracownika wodociągów czy gazowni, na nowego sąsiada czy potrzebującego szklankę wody. W każdym przypadku metody działania są inne, ale motyw ten sam: chęć szybkiego zdobycia pieniędzy kosztem ufnych, często zamieszkujących samotnie starszych ludzi. 
Teraz pojawiło się nowe zagrożenie, przed którym ostrzegamy. Metoda – oszustwo na pracownika służby zdrowia lub pracownika sanepidu. 
W trosce o bezpieczeństwo apelujemy o czujność i rozwagę. Tylko właściwe zachowanie może uchronić przed konsekwencjami poważnych strat finansowych! 
Przypominamy o stosowaniu kilku podstawowych zasad :