Ordynacja w Sopocie

W niedzielę, 17 listopada 2013 r. w ewangelickim kościele Zbawiciela w Sopocie odbyło się uroczyste nabożeństwo połączone z ordynacją na duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dwóch magistrów teologii ewangelickiej. Poprzez akt ordynacji, do służby Słowa Bożego i Sakramentów, powołani zostali: Marcin Rayss (pochodzi z Bydgoszczy) oraz Łukasz Zieliński (pochodzi z Mikołowa na Górnym Śląsku). Na nabożeństwo licznie przybyli wierni Kościoła oraz duchowni, w tym zwierzchnik Kościoła ks. bp Jerzy Samiec, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. prof. Marcin Hintz oraz biskup senior miejscowej Diecezji – ks. Michał Warczyński. Aktu ordynacji poprzez modlitwę i nałożenie rąk apostolskim zwyczajem dokonał Biskup Kościoła wraz z asystentami: bp. Marcinem Hintzem i ks. Markiem Loskotem oraz ks. Robertem Sitarkiem i ks. Kornelem Undasem. W tej podniosłej uroczystości uczestniczył chór parafii bydgoskiej, który wykonał pieśń „Co złożę Zbawicielowi” oraz wspólnie z chórem sopockim „Błogosławieństwo”. Była to dla chórzystów wielka radość tym bardziej, że jednym z ordynowanych był syn pani prezes Haliny Rayss.

XXXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

XXXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy odbywał się w dniach 7 – 17 listopada 2013 r. Jako motto przyjęto słowa Jana Pawła II „Prawda kształtuje wolność człowieka”. Tegoroczne „Bydgoskie listopadowe spotkania z kulturą chrześcijańską” adresowane były do różnych warstw społecznych. Podobnie jak w latach ubiegłych odbyły się spotkania o charakterze ekumenicznym. 8 listopada o godzinie 17.00 w kościele Zbawiciela miała miejsce projekcja filmu „Luter”. Film poprzedzony był słowem wstępnym wygłoszonym przez ks. Marka Loskota. Podczas XXXII TKCH dwukrotnie występował chór parafialny. W niedzielę 10 listopada w kaplicy szpitala onkologicznego w Bydgoszczy koncert chóru był pierwszym tego rodzaju występem pod dyrekcją Jakuba Kwintala. Na program złożyło się osiem pieśni: Czego chcesz od nas Panie, Co złożę Zbawicielowi, Pochwal mój duchu, Słońce jasne nad głowami, Dobry jest Pan, Boże stworzenia, złączcie się, Na skale kościół stoi, Dziękuj Panu.
Po raz drugi chór wystąpił w czwartek 14 listopada, wieczorem w Kościele Polsko-Katolickim podczas Nabożeństwa Ekumenicznego. Po liturgii organizatorzy złożyli wszystkim podziękowania, a każdemu z chórzystów wręczono różę. Następnie goście ekumeniczni i chór zaproszeni zostali na poczęstunek.