Nabożeństwo ekumeniczne w Markowicach

markowice.eu

W sobotę 23 stycznia w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w bazylice w Markowicach zostało odprawione ekumeniczne nabożeństwo, któremu przewodniczył ks. Marek Loskot. Oprawę muzyczną nabożeństwa sprawował nasz chór wraz z miejscowym chórem „Chorus Mariae Reginae” (każdy zespół wykonał dwie pieśni), natomiast już po nabożeństwie nasi chórzyści wykonali koncert kolęd i pieśni ewangelizacyjnych. Następnie prof. E. Mikołajczak wygłosił prelekcję nt. koegzystencji ewangelików i katolików w Markowicach po czym uczestnicy wzięli udział w wernisażu wystawy „Wspólna pamięć. Wilamowitzowie w dziejach Markowic”.

Fotorelacja: tutaj


http://palukitv.pl/galerie/dialog-miedzy-religiami-markowice-23-i-2016.html

Razem przy jednym ołtarzu.

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan w tym roku odbywał się pod hasłem wyjętym z 1P 2,9 “Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana”. W naszym kościele nabożeństwo miało miejsce w środę 20 stycznia, na którym spotkali się duchowni wraz ze swoimi parafianami z kościołów rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko – metodystycznego, polskokatolickiego i ewangelicko – augsburskiego. Liturgia została przygotowana na podstawie materiałów opracowanych przez chrześcijan różnych wyznań z Łotwy. Kazanie wygłosił prezes oddziału kujawsko-pomorskiego PRE ks. Janusz Olszański proboszcz parafii ewangelicko-metodystycznej. Podczas nabożeństwa śpiewał chór naszej bydgoskiej parafii, dyrygował dr Jakub Kwintal.
Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy nabożeństwa zostali zaproszeni do LCP na wspólną agape.

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan 2016

Zapraszamy na mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Łotwy.
Serdecznie zapraszamy, byśmy wspólnie mogli się modlić i prosić Boga o błogosławieństwo dla naszych Kościołów i Wspólnot.

Sola Scriptura w Bydgoszczy

W Bydgoszczy odbył się diecezjalny etap biblijnego konkursu Sola Scriptura, w którym uczestniczyło 21 osób. Uroczystego otwarcia konkursu dokonał bp prof. Marcin Hinz. Po części konkursowej Julia z parafii bydgoskiej zaprosiła uczestników do zwiedzania pięknego miasta położonego nad Brdą. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 25 stycznia.

Rozpoczął się Rok Kościoła

Rok 2016 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce został ogłoszony Rokiem Kościoła. Ewangelicy wyznają wiarę w \”jeden powszechny i apostolski Kościół\”, którego głową jest Jezus Chrystus. Wierni tworzą wspólnotę ochrzczonych, budującą wiarę i życie na Słowie Bożym.
Kościół został powołany do istnienia w dniu Zesłania Ducha Świętego. Ze względu na spojrzenie na Kościół nie w kategoriach zewnętrznej, widocznej organizacji, ale społeczności wierzących wraz ze swoją Głową – Chrystusem w luterańskim pojmowaniu istnieje jeden Kościół powszechny, do którego należą wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa.
Kościoła tego nie można utożsamiać z żadną organizacją kościelną, czy też społecznością religijną, przekracza on ich ramy. Kościół ten, tak jak jego Pan i Głowa Jezus Chrystus, jest niepodzielny, a rozpoznać go można po znamionach Kościoła: wiernym nauczaniu Ewangelii i należytym udzielaniu sakramentów.
W Chrzcie Świętym w imię Trójjedynego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego, wszyscy zostali powołani do udziału w kapłaństwie Chrystusa i powszechnej służby w Kościele Chrystusa, aby wzajemnie budować się w wierze i świadczyć o Zmartwychwstałym Chrystusie w świecie. Powszechna służba wszystkich wierzących w Kościele znajduje swój praktyczny wymiar w indywidualnym świadectwie wiary i we współodpowiedzialności za Kościół poprzez zaangażowanie w parafiach i innych przestrzeniach służby.
W Roku Kościoła wierni będą mieli m.in. możliwość głębszego spojrzenia na to, co to znaczy być w Kościele Jezusa Chrystusa i na swoje osobiste powołanie do służby w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.
Rok Kościoła wpisuje się w cykl przygotowań do obchodów – w 2017 roku – rocznicy 500 lat Reformacji.

BIK