Światowy Dzień Modlitwy 2021

Jak co roku w pierwszy piątek marca będzie obchodzony Światowy Dzień Modlitwy. W tym roku liturgię do niego przygotowały chrześcijanki z Vanuatu, które na hasło przewodnie wybrały słowa: „Buduj na mocnym fundamencie”.

Światowy Dzień Modlitwy skupia wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny o ponad 130-letniej tradycji. Co roku w pierwszy piątek marca na całym świecie przedstawiciele różnych wyznań spotykają się na wspólnej modlitwie. Liturgię za każdym razem przygotowują chrześcijanki z innego kraju – w tym roku z Vanuatu.

Co roku poznając nową liturgię przygotowaną przez inny Komitet ŚDM, budujemy relacje z mieszkańcami tego kraju,ofiarowując im naszą modlitwę.

Chrześcijanki z Vanuatu zachęcają nas do wspólnej modlitwy słowami: Wyznajemy, że słuchałyśmy Twojego słowa, ale nie wypełniałyśmy go. Często błądzimy i nie dbamy o ważne sprawy. Stajemy wobec przeciwności losu i wyzwań, aby nie budować naszego życia na piasku, lecz na fundamencie, którym są słowa Jezusa Chrystusa.

W słowach powitania mieszkanki Vanuatu opisują swój kraj: \”Źródłem kultury, języków, tradycyjnych wartości i duchowości Vanuatu są głównie mieszkańcy Melanezji, ale także mniejszości pochodzenia polinezyjskiego. Czarno-białe piaszczyste plaże, rafy koralowe z kolorowymi rybami, piękne ptaki, owoce i orzechy w lesie, wszystko to sprawia, że wyspy są dziewiczym środowiskiem, mimo że narażone są na częste burze tropikalne, trzęsienia ziemi, działanie cyklonów, tsunami i aktywnych wulkanów. Każda wyspa i miejscowość ma swoje władze i własny system rządów, własnych bogów, język oraz charakterystyczne domy z liści i drzewa wyciosanego kamiennymi siekierami, pokryte strzechą.
Gdy kobiety i mężczyźni chcą omówić sprawy ważne dla ich społeczności, spotykają się w Farea, czyli lokalnym domu spotkań. Vanuatu jest krajem wyspiarskim, położonym w południowej części Oceanu Spokojnego, jest republiką konstytucyjną utworzoną w 1980 roku po uzyskaniu niepodległości od francusko-brytyjskiego kondominium. Dziś nad Vanuatu dumnie powiewa jego flaga i herb, aby każdy mógł przeczytać „W Bogu trwamy”.

Szkółka niedzielna online

Zapraszamy dzieci 28 lutego w 2. Niedzielę Pasyjną o godz. 11.30 na pierwszą szkółkę niedzielną online na platformie Google meet.

Link wysyłany jest 5 min przed spotkaniem.

Kontakt: bydgoszcz@luteranie.pl

Serdecznie zapraszamy !

Rekolekcje dla małżeństw i rodzin mieszanych wyznaniowo

Organizatorami rekolekcji są Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce oraz Archidiecezja Łódzka Kościoła Rzymskokatolickiego.

Co zatem Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela (Mt 19,6)

Jedna z definicji małżeństwa, czy rodziny określa je jako najmniejszy Kościół. W przypadku małżeństw, czy szerzej rodzin mieszanych wyznaniowo jest to Kościół szczególny. Szczególny, bo zbudowany jakby z dwóch różnych, na pierwszy rzut oka niepasujących do siebie części. Obrazowo można to opisać jako budowla stworzona w dwóch różnych stylach, czy różnych epokach. Pewno w wielu miejscach Europy widzieliśmy takie kościoły. W niektórych przypadkach dały one wspaniałe efekty architektoniczne i zachwycają nas swoim pięknem, skłaniając do uznania geniuszu ich twórców. W innych takie łączenie stylów razi, wprowadza niepokój i dysonans. A zapewne w historii zdarzało się i tak, że takie „eksperymenty” budowlane kończyły się katastrofą.

Tak samo może być w przypadku małżeństw mieszanych wyznaniowo. Są takie, które pomimo różnorodności, a może właśnie dzięki niej, są pięknym świadectwem wiary, miłości i wzajemnego szacunku. Ale są i takie, które nie przetrwały trudnej próby bycia razem ludzi o odmiennych tradycjach, czy przekonaniach religijnych lub takie, które na co dzień zmagają się z wyzwaniami wynikającymi z tej różnorodności.

Niniejsze zaproszenie do udziału w rekolekcjach jest adresowane do osób, dla których wierność Bogu, ale także wierność Kościołowi do którego należą, stanowi szczególny imperatyw. Do małżeństw, będących Kościołami domowymi, w których modlitwa o jedność chrześcijan nie trwa tylko przez jeden tydzień w roku, ale lata tej modlitwy odmierzają kolejne rocznice ślubu. Takie związki z wielu powodów zasługują na to, żeby je dostrzec i docenić, ale także wspomóc modlitwą i opieką duszpasterską.

Organizatorami rekolekcji są Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce oraz Archidiecezja Łódzka Kościoła Rzymskokatolickiego, a zaproszenie do udziału w nich przyjęli abp Grzegorz Ryś – ordynariusz Archidiecezji Łódzkiej KRK oraz bp Jerzy Samiec – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Rekolekcje zostały zaplanowane na kwiecień br. i będą dostępne dla uczestników również w formule on-line (w Internecie). Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie.

Lepszemu rozpoznaniu problemów z jakimi na co dzień mierzą się małżeństwa i rodziny mieszane wyznaniowo oraz ich oczekiwań, służy ankieta adresowana zarówno do współmałżonków, jaki i dzieci (także dorosłych) i rodziców osób w takich związkach oraz do innych ich bliskich. Będziemy wdzięczni za wypełnienie, do 15 marca br., anonimowej ankiety dostępnej pod linkiem: ankieta małżeństwa i rodziny mieszane wyznaniowo. Zachęcamy także do podzielanie się swoimi dłuższymi przemyśleniami w formie pisemnej lub filmowej, które przesyłać można na adres e-mail: malzenstwa.mieszane@gmail.com. Za zgodą zainteresowanych niektóre z nich będziemy chcieli wykorzystać w trakcie rekolekcji.

Licząc na przyjęcie zaproszenia wierzymy, że budowanie wzajemnej miłości między małżonkami i członkami rodzin mieszanych wyznaniowo, jest także drogą do budowania miłości między chrześcijanami i Kościołami w Polsce i na świecie oraz wypełnieniem modlitwy naszego Zbawiciela: Aby wszyscy byli jedno (J 17, 21).

Treść informacji prasowej została opracowana wspólnie przez organizatorów.

Spotkania dla osób zainteresowanych ewangelicyzmem

Spotkania dla osób zainteresowanych nauką naszego Kościoła odbywają się zwykle w ostatni czwartek miesiąca. Spotkania mają charakter otwarty i niezobowiązujący. W związku z obostrzeniami wprowadzonymi w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 spotkania odbywają się w formie on-line na platformie google meet. Link wysyłany jest 5 min przed spotkaniem.

 Kontakt: bydgoszcz@luteranie.pl

Serdecznie zapraszamy!