Tydzień Ekumeniczny 2017

Pojednanie – miłość Chrystusa ponagla nas – to myśl przewodnia tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 18 stycznia, w ramach ekumenicznych spotkań, odbyło się nabożeństwo w kościele ewangelicko-augsburskim Zbawiciela, którego tematem były słowa: Jeden umarł za wszystkich ( 2 Kor 5,14). Kazanie wygłosił ks. Krzysztof Panasiuk z Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Obecni byli także duchowni wraz z parafianami z kościołów metodystycznego i polskokatolickiego. Oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny oraz kantor dr Jakub Kwintal. Po nabożeństwie uczestnicy nabożeństwa zostali zaproszeni do Centrum Parafialnego. (fot.Sławomir Kołtuński)

Wprowadzenie Rady Parafialnej

W sobotę 14 stycznia została wprowadzona w urząd Rada Parafialna, wyłoniona przez Zgromadzenie Parafialne podczas wyborów 6 listopada 2016 r. Uroczystość prowadził zwierzchnik diecezji pomorsko-wielkopolskiej ks. bp prof. Marcin Hintz, w asyście proboszcza ks. Marka Loskota.
Przed ślubowaniem bp Marcin Hintz zwrócił uwagę, że do obowiązków radnych, zgodnie z prawem Kościoła należy m.in.: czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współdziałanie z nimi w duchowym budowaniu parafii zgodnie z zasadą powszechnego kapłaństwa, troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, zarządzanie majątkiem parafii. (fot.Sławomir Kołtuński)
 

Diecezjalny etap konkursu SOLA SCRIPTURA w Bydgoszczy

14 stycznia br. Parafia w Bydgoszczy po raz drugi gościła uczestników diecezjalnego etapu konkursu biblijnego dla dzieci i młodzieży Sola Scriptura. Organizowanie konkursu Sola Scriptura w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej jest dużym nakładem pracy młodych ludzi jak i logistycznym przedsięwzięciem duchownych i opiekunów. Konkurs rozpoczął modlitwą i odczytaniem haseł biblijnych zwierzchnik diecezji, ks. bp prof. Marcin Hintz. Życzył wszystkim udanych prac i przejścia do kolejnego etapu. Następnie biskup przedstawił młodzieży księży i opiekunów. Potem odczytany został regulamin konkursu, po czym uczestnicy konkursu rozlosowali swoje miejsca. Wraz z otrzymaniem testów uczestnicy z wielkim zaangażowaniem i skupieniem rozpoczęli wypełniać karty z zadaniami.
Konkurs Sola Scriptura jest dobrą okazją do pogłębienia swojej wiedzy jak również dobrym czasem na zapoznanie się w gronie rówieśników, zwłaszcza w diasporze.

Święto Epifanii

W ten wyjątkowy, świąteczny dzień spotkaliśmy się na nabożeństwie w kościele Zbawiciela, podczas którego krzepiliśmy nasze serca Słowem Bożym i pieśniami. Na zaproszenie członków chóru parafialnego, po nabożeństwie, wszyscy udali się do Centrum Parafialnego. Wieczór był wypełniony kolędami śpiewanymi przez chór, a także przez wszystkich zebranych; na pianinie akompaniował Jakub Kwintal. (fot. Sławomir Kołtuński)

 

Sola Scriptura 2017

W listopadzie odbył się etap parafialny/szkolny dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego \”Sola Scriptura\”. W całej Polsce uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące Dziejów Apostolskich, do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 213 uczniów. 14 stycznia 2017 roku w Bydgoszczy zorganizowany zostanie etap diecezjalny obejmujący Diecezję Pomorsko-Wielkopolską.