Plan nabożeństw – STYCZEŃ 2022

2 stycznia – Niedziela – 1.po Narodzeniu Pańskim – godz. 10.00

6 stycznia – Czwartek – Święto Epifanii – godz. 10.00

9 stycznia – Niedziela – 1.po Epifanii – godz. 10.00

16 stycznia – Niedziela – 2.po Epifanii – godz. 10.00

23 stycznia – Niedziela – 3.po Epifanii – godz. 10.00

30 stycznia – Niedziela – Ostatnia po Epifanii – godz. 10.00