Od 25 kwietnia 2021 Kościół Zbawiciela ponownie otwarty

Siostry i Bracia w Chrystusie,
Sympatycy Kościoła Zbawiciela,

25 kwietnia w niedzielę 3. po Wielkanocy ponownie otwieramy kościół Zbawiciela w Bydgoszczy.
Nadal obowiązują nas wszystkich przepisy dot. zachowania szczególnych środków ostrożności. Głównym ograniczeniem jest liczba osób, które mogą uczestniczyć w nabożeństwie. Według rozporządzenia w kościele może znajdować się 1 osoba na 20 m2, co w przypadku kościoła Zbawiciela w Bydgoszczy oznacza maksymalnie 35 osób (nie licząc duchownych i osób z obsługi liturgicznej).