Wprowadzenie Rady Parafialnej oraz inauguracja obchodów 100-lecia parafii

„Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie” (II Kor 2, 14)


27 marca 2022 r. to wyjątkowy dzień w życiu naszej parafii. Tego dnia odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne z okazji 100-lecia istnienia parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy oraz wprowadzenia w urząd nowej rady parafialnej.
Po uroczystym wejściu rady parafialnej i duchownych oraz odśpiewaniu hymnu naszego kościoła proboszcz naszej parafii ks. Marek Loskot serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych, w tym biskupa naszej diecezji ks. prof. Marcina Hintza oraz ks. Krzysztofa Panasiuka, diecezjalnego referenta ds. ekumenizmu Diecezji Bydgoskiej Kościoła Rzymskokatolickiego.
W dalszej części uroczystości nastąpił niezwykły moment odsłonięcia pamiątkowej tablicy z okazji Jubileuszu, po czym odczytano nazwiska wszystkich duszpasterzy związanych z naszą parafią. W modlitwie dziękowaliśmy Bogu za ich pracę i zaangażowanie w budowaniu naszej Wspólnoty.
Kolejna część nabożeństwa to wprowadzenie w urząd rady parafialnej. Ks. biskup Marcin Hintz podkreślił główne zadania radnych, czyli szeroko pojętą troskę o życie parafialne oraz wspieranie duszpasterza w modlitwie i współdziałaniu na rzecz parafii.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. biskup Marcin Hintz, a podniosły charakter nabożeństwa podkreśliły pieśni Bydgoskiego Chóru Ewangelickiego „Pro Domini” prowadzonego przez kantora Jakuba Kwintala. Po uroczystości ks. Marek zaprosił wszystkich parafian do wspólnego zdjęcia i do Luterańskiego Centrum Parafialnego na poczęstunek. Ten wspólnie spędzony czas był okazją do podzielenia się wrażeniami i wciąż żywymi wspomnieniami.

tekst: M. Jachimowska
zdjęcia: S. Kołtuński